16 maart 2022

122e Algemene Vergadering MARVER op 29 juni 2022

Het hoofdbestuur van de Marechausseevereniging brengt ter algemene kennis van de leden dat op woensdag 29 juni 2022 de 122e Algemene Vergadering (AV) wordt gehouden in Kasteel Montfoort, Kasteelplein 1, 3417 JG in Montfoort. De inloop is vanaf 12.30 uur, beginnende met een lunch. De vergadering vangt aan om 14.00 uur en wordt om 16.00 uur afgesloten.

In deze AV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 13, lid 3, in relatie tot artikel 20, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Leden kunnen zich aanmelden als afgevaardigde voor deze AV bij de secretaris van de fractie/kring waartoe zij behoren.

Voor MARVER-leden

De AV is alleen toegankelijk voor leden van de Marechausseevereniging. Bezoekende leden – niet zijnde afgevaardigden – zijn van harte welkom.
Zij dienen zich schriftelijk aan te melden via e-mail: lblancydavidson@fnvveiligheid.nl.
De kosten voor de reis van de bezoekende leden komen niet voor rekening van de vereniging. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging – met in achtneming van het reglement van orde – het recht het woord te voeren.

Vergaderstukken
De vergaderstukken zijn vanaf 1 juni 2022 beschikbaar voor de fracties/kringen en kunnen vanaf deze datum door de overige leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging.

Voorstellen
Voorstellen voor de agenda van deze Algemene Vergadering moeten vóór 1 juni 2022 worden ingediend bij het hoofdbestuur. Vragen over het beleid van het hoofdbestuur dienen – bij voorkeur – ook voor die datum schriftelijk te worden gesteld aan dit bestuur om zo een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken.

Meer over:
Vereniging