27 januari 2023

MARVER boos over steun FNV-bestuurslid aan blokkade A12

De MARVER is verbolgen over de mededeling dat een bestuurslid van de FNV a.s. zaterdag namens de vakbond deelneemt aan een demonstratie, waarbij de A12 zou worden geblokkeerd. Een blokkade van een autosnelweg is levensgevaarlijk en strafbaar. Wij zijn teleurgesteld dat de FNV opnieuw weinig gevoel toont tegenover de achterban van een aangesloten bond die tot de veiligheidssector behoort. Wij vinden dat een vakbond moet opkomen voor de werkenden en zich verre dient te houden van het steunen van verboden demonstraties voor andere doelen, zeker als feitelijk onjuiste informatie deel uitmaakt van de communicatie hierover. Zo stelt ook de FNV dat demonstranten eerder preventief zijn aangehouden, terwijl dat in praktische en juridische zin onjuist is.

De MARVER heeft haar ongenoegen natuurlijk al rechtstreeks overgebracht aan FNV-voorzitter Tuur Elzinga en aan het betrokken bestuurslid van de FNV. Het eerdere bericht op de website van deze vakbond is naar aanleiding hiervan verwijderd. De FNV buigt zich op dit moment nog over de vraag hoe zij moet omgaan met de ontstane situatie. 

Veroordelingen
Eerder zijn al demonstranten uit Friesland veroordeeld tot werkstraffen van 90 uur voor het blokkeren van de autosnelweg A7. De Hoge Raad bevestigde deze veroordeling. Ook elders in Europa zijn demonstranten hiervoor veroordeeld en is de veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geaccepteerd. Daarom is het naar onze overtuiging kristalhelder dat het blokkeren van snelwegen niet toegestaan en bovendien strafbaar is bij demonstraties.

Geen mandaat
De MARVER keurt het plegen van strafbare feiten nadrukkelijk af. Wij zien ook geen mandaat voor bestuurders van de FNV om strafbare feiten te begaan of om het plegen van strafbare feiten te steunen. We beseffen dat de grenzen rond demonstraties minder zwartwit zijn en dat ook mogen zijn. Gezien de eerdere veroordelingen moet het naar onze mening echter volkomen duidelijk zijn dat het blokkeren van snelwegen deze grenzen overschrijdt.

Meer over:
Vereniging