21 juli 2022

‘MARVER doet prima werk voor NAD-leden’

De 72-jarige Frans Heldens is al sinds 1969 MARVER-lid. Dat jaar startte zijn KMar-loopbaan, die hij in 2006 afsloot. Frans was in het verleden voorzitter van de afdeling Limburg van de MARVER en maakt anno 2022 deel uit van de Commissie van Beroep van onze vereniging. In een interview vertelt hij over de meerwaarde van het MARVER-lidmaatschap.

Kun je ons door jouw afgesloten loopbaan leiden?
Na de afronding van mijn wachtmeesteropleiding werkte ik eerst in Roermond en daarna in Venlo. In augustus 1988 werd ik als zuiderling op Schiphol geplaatst. Ik ging daar met lood in de schoenen naartoe, maar ik was al snel enthousiast over mijn nieuwe werkomgeving. Uiteindelijk werd ik hoofd van het bureau Uitzetting en Verwijdering op Schiphol en zag ik de hele wereld. Vijf jaar later volgde de Brigade Eindhoven met onder meer de Herculesramp in 1996. Daarna ging ik bij de Districtsstaf in Den Bosch aan de slag. Vervolgens werd ik afdelingscommandant MTV in Heerlen en tenslotte brigadecommandant in Weert. Verder ben ik twee keer uitgezonden: in 1995 naar Joegoslavië en in 2004 naar Irak. Na die laatste missie diende ik nog 1,5 jaar na.

Wanneer werd je MARVER-lid?
Die dag herinner ik me nog goed: 15 juli 1969. Ik kwam toen op bij de KMar. De toenmalige pelotonscommandant riep bij onze opkomst ‘ by the way, jullie moeten even lid worden van de Marechausseevereniging.’ Je als beginnend marechaussee aansluiten bij de vereniging was net zo normaal als je geld ontvangen in de kantine of guldens stoppen in het potje voor het FSZ. Daarom werd ik direct lid. In de loop der jaren bleef ik lid en zette ik me ook actief in voor de vereniging.

Wat deed je allemaal voor de vereniging?
Eind jaren 70, begin jaren 80 was ik zo’n 8 jaar voorzitter van de afdeling Limburg van de MARVER. Ik vond het fijn zo iets te kunnen betekenen voor leden. Als voorzitter leerde ik het verenigingsleven kennen en kreeg ik het organiseren onder de knie. Ook voor mijn werk was dit leerzaam. In de jaren daarna vervulde ik diverse andere verenigings- en bestuursfuncties, waaronder raadslid, wethouder en lid van de Provinciale Staten. Jaren geleden werd ik benoemd in de Commissie van Beroep van de MARVER. Ik ben nu nog steeds lid van deze commissie, bij wie leden terecht kunnen die een geschil hebben met de vereniging. Dit stelt me in staat om op enige afstand met een positief-kritische blik naar de MARVER te kijken.

Ervaar je nog steeds de meerwaarde van je lidmaatschap?
Jazeker, ik vind dat de vereniging ook prima werk doet voor niet actief dienende leden. Regelmatig ga ik naar de informatiebijeenkomsten van de Kring NAD van de MARVER. Zo was ik laatst nog bij een interessante NAD-bijeenkomst. Daar kaartte ik trouwens aan dat de vereniging naar mijn mening nog wat meer aandacht zou moeten geven aan de problemen die oudere leden hebben met het raadplegen van digitale informatie. Verder ben ik erg te spreken over de MARVER hoor.

Dit interview staat op de achterpagina van de juli-uitgave van ons ledenmagazine Interventie. De volledige uitgave kun je lezen via onze ledenapp!

Meer over:
Vereniging