28 december 2021

Wij sluiten niemand uit

We schreven het al eerder. Bij ons ben je welkom, ongeacht je mening. Het is ons werk, de Koninklijke Marechaussee, dat ons bindt en onze verschillen maken wie we persoonlijk zijn. Al bij de oprichting in 1907 bepaalden de oprichters dat de Marechausseevereniging vrij is van politieke en religieuze geschillen. Dat is één van onze kernwaarden.

Het standpunt van de FNV om 2 politieke partijen geen podium te geven tijdens de door de FNV georganiseerde debatten staat ver af van onze van oudsher belangrijke kernwaarden. We zijn immers een vakbond en geen politieke partij. Wij geloven erin dat in gesprek gaan met elkaar meer oplost dan uitsluiting. Sterker nog, uitsluiting leidt tot polarisatie en polarisatie leidt tot geweld. Bij dat geweld staan ook marechaussees vooraan om dit op te lossen en zal er ook tegen marechaussees geweld worden gebruikt. Dat is onacceptabel en wij hebben dus geen enkel belang bij verdere polarisatie in onze samenleving. Uitsluiting lost niets op en het maakt de problemen alleen maar erger.
We zullen als MARVER intern ook gaan bespreken hoe wij omgaan met dit soort standpunten vanuit de FNV. We maken geen onderdeel uit van de FNV, maar zijn wel collectief lid. Natuurlijk hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn. De FNV bestaat uit bijna 1 miljoen leden en net zoveel meningen. Echter, raakt dit onze kernwaarden en dat zal een andere discussie tot gevolg hebben. We gaan dus in gesprek met de FNV!

Meer over:
Vereniging