3 november 2022

Wil jij als reservist jouw vakbondscontributie uitruilen?

Volgens Defensie is het voor reservisten niet mogelijk om een beroep op het Cafetariamodel te doen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de afgedragen vakbondscontributie niet fiscaal worden verrekend. De MARVER is het niet met het standpunt van Defensie eens en wil een formeel verzoek indienen tot gebruikmaking van het Cafetariamodel door reservisten.

We streven ernaar dit verzoek zo snel mogelijk bij Defensie neer te leggen, zodat er nog tijd en ruimte overblijft om een aanvraag in te dienen. Ook kan dan aanspraak op een schadevergoeding worden gemaakt als Defensie blijft weigeren om hieraan tegemoet te komen. Wil jij dat de MARVER ook namens jou dit verzoek indient bij Defensie? Stuur dan per ommegaande een e-mail naar Ibsecr@fnvveiligheid.nl. Geef in deze e-mail aan welke zaken je zou willen uitruilen. Wil je weten welke uitruilmogelijkheden het Cafetariamodel allemaal biedt? Lees dan via deze link ons eerdere bericht hierover. 

Meer over:
Cafetariamodel